Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Informacja

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

drogą elektroniczną:  od dnia 1 lutego 2021 r.

w formie papierowej:  od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Terminy wypłat zależą od momentu złożenia wniosku:

Złożenie wniosku do 30.04.2021 r. – wypłata do 30.06.2021 r.

Złożenie wniosku od 1 do 31.05.2021 r. – wypłata do 31.07.2021 r.

Złożenie wniosku od 1 do 30.06.2021 r. – wypłata do 31.08.2021 r.

Złożenie wniosku od 1 do 31.07.2021 r. – wypłata do 30.09.2021 r.

Złożenie wniosku od 1 do 31.08.2021 r. – wypłata do 31.10.2021 r.

 

 

K O M U N I K A T  

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKIERNIEWICACH

W związku z potencjalnym zagrożeniem przez koronawirus (SARS COV-2) w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracamy się z prośbą, aby w sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu dzwonić pod numery telefonów:
(46) 8332761, 506 689 818, 500 473 143, 517 836 578

lub przesy
łać informację za pomocą poczty mailowej :   

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oraz przy użyciu ePUAP: skrytka e-puap: /SkierniewiceOPS/skrytka

i poczty tradycyjnej.


U W A G A

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w ograniczonym zakresie!!

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Skierniewice oraz pracowników Ośrodka, od 16 marca 2020r do odwołania ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach.
Obsługiwane będą tylko i wyłącznie osoby, które z uwagi na rodzaj spraw i ich terminowość wymagają osobistego stawiennictwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Sprawy urzędowe można załatwiać tylko:

ELEKTRONICZNIE:
e-mail: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ePuap: /SkierniewiceOPS/skrytka

 

TELEFONICZNIE: 46 833 27 61 w godzinach pracy : poniedziałek- środa  8-16, czwartek 8-18, piątek 8-14

 

Dyżury telefoniczne w godzinach 7:30 – 19:00

GSM 506 689 818          
GSM 500 473 143

GSM 517 836 578

Uprzejmie informujemy.  wnioski elektroniczne można składć za pośrednictwem portalu
https://empatia.mpips.gov.pl/

W obszarze Świadczeń Wychowawczych

 • Wniosek o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  dobry start - SDS-1
 • Wniosek o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego - SW-1
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) - Z2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej - ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia - ZS-4

W obszarze Karty Dużej Rodziny

 • Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych - KDR

W obszarze Świadczeń Rodzinnych

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR-3
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR-4
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR-5
 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r.o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 4
 • Wniosek o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  rodzicielskiego - SR-7
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - SR-8
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) - Z2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej - ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia - ZS-4

W obszarze Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) - Z2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej - ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia - ZS-4

W obszarze Pomocy Społecznej

 • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej - PS-1
 • Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej - PS-2
 • Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płaności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) - Z2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej - ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia - ZS-4

Oraz bankowości elektronicznej

Wyjątkowo w sprawach bardzo pilnych w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Skierniewice parter.

Prosimy o pozostanie w domach dzięki czemu ochronicie siebie, a także innych!