Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Karta dużej rodziny
 

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.
W praktyce chodzi o zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. 

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma to być dokumentem identyfikujący członka rodziny wielodzietnej.

Program będzie realizowany przez gminy od dnia 16 czerwca 2014 r.

Więcej szczegółów w zakładce:
Karta Du
żej Rodziny
Pytania i odpowiedzi:                    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowe informacje udzielane są w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Skierniewicach  


ej Rodziny