Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Zapytania Ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach.
www.skierniewice.ops.pl/files/zaj sensoryczne.pdf